Ramiona

Ramiona odciągowe są jednym z najczęściej spotykanych sposobów odebrania zanieczyszczonego powietrza na stanowisku spawania. Równocześnie też są jednym z najlepszych sposobów. Na ich korzyść przemawia przede wszystkim możliwość umieszczenia blisko mniejsca spawania - dzięki czemu możliwe jest odbieranie skondensowanego pyłu blisko mniejsca powstawania.  

Pozwala to na stosowanie mniejszych ilości powietrza wyciąganego i co za tym idzie mniejszych filtrów i wentylatorów.

Oczywiście poza ramionami wyciągowymi o konstrukcji stalowej w ofercie naszej znajdują się również inne rozwiązania - jak ramiona typu flex, oraz ramiona teleskopowe o zmiennej długości.

Dodatkowym elementem pozwalającym na zwiększenie zasięgu ramion są wysięgniki obrotowe- dzięki zastosowaniu zestawu: "wysięgnik + ramię" możemy uzyskiwać zasięgi na poziomie 7-8 metrów od miejsca montażu. 

Dobór i projekt instalacji odpylania.